Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO JE SEBEVĚDOMÁ ŽENA ?

KDO JE SEBEVĚDOMÁ ŽENA?

 

Jaká je? Jak se chová? Co potřebuje?Aby jsi si jako žena mohla vytvářet svou vlastní cestu životem, potřebuješ k tomu schopnost vlastní volby, musíš říkat ano na to, co chceš, a ne na to, co nechceš. Když se nebudeš svobodně rozhodovat, můžeš se vůči ostatním chovat velmi „škaredě“: být mrzutá a nazlobená kvůli tomu, že se necháš zneužívat, anebo jsi vzteklá a vyčítavá, když druhým dáváš více než na oplátku dostáváš.Po čem žena nejvíce touží? Žena nejvíce touží právě po právu vytvářet si svou vlastní cestu životem.

Sebedůvěra a zdravé sebevědomí jsou hlavním a nezbytný nástrojem k dosažení tohoto práva v životě. Když si, začneš věřit, objevíš způsob, jak vyjádřit, kdo jsi a co chceš. Naučíš se, jak komunikovat, aniž by jsi byla pasivní a lhostejná ke svým vlastním potřebám anebo agresivní a bezohledná k potřebám druhých.

Pokud komunikuješ pasivně, říkáš ano na věci, na než chceš říct ne a ne na věci, na které chceš říci ano. Chováš se, jako by bylo všechno v pořádku, zatímco tomu tak není. A proto cesta, po níž kráčíš životem, není tvá vlastní a nemůžeš přijímat dary, které přicházejí skrze prožívání a naplňování vlastního osudu.

Ve svém rozhodování se neřídíš tím, co cítíš a co sama pro sebe chceš, nýbrž potřebami a přáními druhých. Chudneš na duchu a vědomí toho, kdo skutečně jsi, tvého pravého já, se vytrácí. Jelikož postrádáš spojení se svým hlubším já, jsi v kontaktu pouze se svou vnější šlupkou, tedy nejpovrchnějším aspektem sebe sama. Neznáš své pravé já a neukazuješ jej svému okolí. Místo toho se příliš soustředíš na svůj vzhled a na to, jakým dojmem působíš na ostatní. Vždy a za všech okolností se snažíš působit mile, příjemně a vstřícně na úkor uvědomování si sama sebe: své sebeúcty, svého vnitřního vůdce a svého sebevědomí.

Chceš-li získat skutečné sebevědomí, musíš se naučit hájit svá práva takovým způsobem, abys respektovala a ctila práva ostatních. Musíš se naučit být zdravě sebevědomá: postavit se sama za sebe, vyjadřovat své pocity a říkat si o to, co chceš, bez obviňování, výhružek či výčitek. Musíš respektovat a ctít své vlastní myšlenky a pocity a zároveň respektovat i myšlenky a pocity druhých. To je jediný způsob, jak můžeš sama ze sebe mít dobrý pocit a vypěstovat si takové vztahy, po nichž toužíš.
Štěstí jde ruku v ruce s tím, že žiješ v pravdě sama ze sebou a vytváříš svou vlastní cestu životem.
Čím se postupně stáváš sebevědomější, tím více budeš cítit, že máš svůj život pod kontrolou. Uvědomuješ si, že ačkoliv nejsi schopná ovládat své pocity, můžeš ovládat to, jak je vyjadřuješ.

Jako sebevědomá žena ctíš nejženštější aspekty své bytosti. Jsi schopna vytvořit plavidlo dostatečně pevné na to, aby obsáhlo a uneslo moc tvého ženského ducha, tvé nejhlubší pravdy a nejsilnější emoce, a dokážeš využít svou mužskou energii k tomu, vyplout s ním do světa.

Dokážeš zpracovávat a sdělovat to, co je neviditelné, ty záležitosti srdce, jež nám tak často působí pohnutí, ovšem jen obtížně je umíme popsat a vyjádřit. V tomto neviditelném světe jsi jako doma, už tě nestraší hluboce vžité přesvědčení, že není něco v pořádku, protože věci cítíš tak silně, protože reaguješ na věci, které si nemůžeš ověřit svými pěti smysly. Když jsi schopna popsat chování, které vyvolávají tvé pocity, můžeš otevřít bránu k pochopení a přijetí svých pocitů, ke skutečnému pochopení a přijetí své ženské podstaty.

Jako sebevědomá žena můžeš ovlivnit vnímání moci a kontroly naší patriarchální společnosti, jež uznává jen dva možné postoje: být agresivní či pasivní, tyranem nebo obětí, vítězem nebo poraženým. Odmítáš se nechat omezovat obecným konceptem „buď…anebo“ (buď mám pravdu já, nebo ty) a místo toho nacházíš možnost „ano…a“(ano, ty to cítíš takto, a já to cítím jinak).

Vystupuješ z dynamiky dominance, která je založena na nadvládě nad druhými a plně přijímáš krásu ženství, moci vycházející zevnitř. Ukazuješ, jak si lze udržet svou moc a stát bok po boku s druhými, aniž by jeden snižoval moc druhého.

Sebevědomá žena uplatňuje nárok a právo vytvářet si vlastní cestu životem. Jen tak je opravdu šťastná!

Zdroj: http://alicekirs.cz/kdo-je-sebevedoma-zena/?fb_action_ids=3827107974732&...

jsem-pozorovatelem.jpg