Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZAJÍMAVOSTI

 

Co možná nevíte o působení čárového kódu

V současnosti se denně v supermarketech nebo prodejnách, na poštách, v lékárnách a dalších místech běžně setkáváme s čárovými kódy na obalech potravin, léků a dalšího zboží, které slouží k jeho identifikaci a k rychlejšímu způsobu účtování a placení u pokladny. Za tím účelem jsou pokladny vybaveny elektronickým snímacím zařízením. Identifikace zboží pomocí čárového kódu slouží dále k celé řadě dalších operací, a to jak ve skladech, tak i ke sledování pohybu zboží pro doplňování zásob, apod. Optoelektronickým měřením bylo zjištěno, že tyto kódy vysílají do potravin inkoherentní, pro člověka škodlivé záření, které v nich přetrvává různě dlouhou dobu i po odstranění čárového kódu. Takto „nabité“ potraviny a nápoje pak nemají koherentní záření se zářením bioenergetického pole člověka a nejsou mu energetickou posilou, ale dráždidlem, které u některých citlivých osob může vyvolávat oslabení jejich organizmu a postupně i větší zdravotní potíže. Vzhledem k tomu, že o této skutečnosti není široká veřejnost dostatečně informována nebo jen velmi málo, může být řada lidí účinky čárového kódu natolik postižena, že u nich dochází k těžko vysvětlitelným zdravotním potížím. Škodlivé záření působí na každého z nás. Měli bychom tuto skutečnost s plnou vážností a odpovědností vzít na vědomí a neměli bychom ji jen tak lhostejně, v zájmu našeho zdraví, přecházet. Pochopitelně, naskýtá se otázka, jakým způsobem nebo čím škodlivé záření identifikačního kódu odstranit nebo jej úplně zlikvidovat.

Působení čárového kódu se velice jednoduše a rychle zruší pouhým přeškrtnutím po celé jeho délce obyčejnou tužkou nebo propisovačkou. Přitom čáru vedeme uprostřed kódu kolmo na jeho čáry, tvořící identifikační kód. Tím, že se kód odstraní z obalu, a to jak jeho fyzickým odstraněním nebo přeškrtnutím, se však ještě jeho účinky nezlikvidovaly. Vyzářená energie kódu je absorbována příslušnou potravinou, lékem nebo tekutinou.

Tuto energii je možné eliminovat například tím, že příslušné potraviny umístíme aspoň na dvacet minut do pyramidy. Tím se také současně zruší i vyzařování čárového kódu, takže již není potřeba kód z obalu odstraňovat. Pochopitelně, že velikost pyramidy musí odpovídat objemu do ní vkládaných potravin. Přitom se musí dodržovat zásada, že jedna boční strana pyramidy musí být nasměrována na sever. Stejně tak musí být potraviny v pyramidě uloženy také ve směru sever – jih. Velikost pyramidy musí odpovídat objemu do ní vkládaných pyramid. V pyramidě se také zvyšuje účinnost léků a bylin.

Pokud nemáme k dispozici vhodnou pyramidu, můžeme také použít keltskou spirálu a potraviny v obalu na ni položit. Takto ošetřené potraviny apod. jsou zbaveny negativního záření čárového kódu, přičemž se jejich původní užitná hodnota a účinnost nijak neovlivní a zůstává zachována.

JE VÍCERO METOD JAK SI MŮŽEME POMOCI OD ENERGIÍ VYSÍLANÉ Z ČÁROVÝCH KODŮ.LZE TO NASTAVIT NA MANUÁLNÍ REŽIM ČI AUTOMATICKÝ.

JDE JEN O VÁŠ  DOBRÝ POCIT,KTEROU Z METOD BUDETE POUŽÍVAT  A KTERÁ VÁM BUDE VLASTNÍ.

PAKLIŽE MÁTE ZÁJEM SE DOZVĚDĚT VÍC  ...KONTAKT NAJDETE NA TĚCHTO STRÁNKÁVH .

 

(Dle Ing. Jaroslava Hanuse, publikováno v časopisu Phoenix, č. 10/2008.)